Tips oss!

Har du tips eller ris og ros til biblioteket?

Har du eller ein organisasjon du er tilknytta, lyst til å ha eit arrangement på biblioteket? Ein debatt, ei utstilling, eit foredrag, ein konsert eller eit kurs? Eller noko heilt anna?

Har du tips til noko biblioteket bør arrangera?

Kva meiner du om nettsida vår? Er det noko som manglar, eller som du ikkje finn? Har du problem med å nytta nettsida? 

Ta kontakt med oss.