Prisar og gebyr | Øygardsbiblioteka

Prisar og gebyr

Priser og gebyr

Hårek

Purregebyr, per purring
Kr.20.-

Erstatning ved tapt materiale:

Særleg verdifulle bøker eller billigbøker, deler av verk og
anna spesielt materiale vil bli vurdert særskilt.

Lånarar med uteståande gebyr kan sperrast for vidare lån til gebyret er betalt.

 

Bøker for vaksne
400,00

Bøker for barn
200,00

Tidsskrift
50,00

DVD/cd-plate
200,00

 

Kopiering

A4 svart
3,00

A4 farga
6,00

Skanne til e-post
3,00