Sommarpause for dei faste arrangementa våre

11.06.24
Våre faste aktivitetar på Straume har ein pause i sommar. Her får du oversikta over når dei sluttar.

Strikkekafé. Siste møte var 5. juni

Spelklubb: Siste klubbdag 18. juni

Språkkafe: Siste kafé 18. juni

Vi kjem attende med oppstartsdatoar for hausten.