Alle må ta sine forhåndsreglar i desse dagar.

Opne bibliotek i Øygarden

av Kari
23.02.21
Her er reglane som gjeld frå 22. februar:

Alle tre bibliotekavdelingane til Øygardsbiblioteka er opne og har vanleg opningstid.

Les meir om opningstidene her

No er det dei nasjonale smittevernråda som gjeld i Øygarden kommune.
På biblioteka på Rong, Skogsvåg og Straume oppmodar me brukarane våre til å:

  • Halde avstad. Minimum 1 meter. 2 meter dersom ein skal opphalde seg i biblioteket i lengre tid.
  • Nytte handspriten som er sett ut i biblioteklokala. 
  • Bruke munnbind.
  • Publikums-pc'ar og kopimaskiner er tilgjengelege, men berre til nødvendige gjeremål.
  • Det er høve til å bestille møterom, men den ansvarlege for møtet har ansvar for at smittevernreglane vert haldne.
  • Alle som skal nytte pc'ar, møterom etc. blir bedne om å legitemere seg og leggje att kontaktinformasjon i skranken.
  • Det er høve til å lese aviser, men bruk handsprit både før og etter lesinga.

Me oppmodar lånarane til å ta med LÅNEKORT og bruke AUTOMATANE for å begrense kontakten og halde avstand.

Me ber om forståing for restriksjonane. Biblioteka kan blir stengt på kort varsel dersom smittesituasjonen endrar seg.

Velkommen til Øygardsbiblioteka.